Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Üzerine Değerlendirmeler Paneli

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sabri Sami TAN’ın moderatörlüğünü yaptığı “2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Üzerine Değerlendirmeler” adlı panel 04.01.2022 tarihinde saat 13:30’da BİİBF Dekanlık Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Maliye bölümü öğrencilerinin yanı sıra Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk İPEK ile bölüm öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AVCI ve Dr. Öğr. Üyesi Erdal EROĞLU’nun katılım sağladığı panel aynı zamanda Microsoft Teams üzerinden yayınlanarak öğrencilere uzaktan erişim imkânı sağlanmıştır.

Maliye Bölümü etkinliği olarak düzenlenen panele bölüm öğretim elemanları Araş. Gör. Dr. Rıdvan ENGİN, Araş. Gör. Semra TAŞ, Araş. Gör. Kendal DENİZ, Araş. Gör. Mehmet Emin KENANOĞLU ve Araş. Gör. Yakup TAŞDEMİR konuşmacı olarak katılmıştır. Panelde ilk olarak merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecini başlatan Orta Vadeli Program’daki makro politikalar, ilkeler, temel ekonomik büyüklükler ile son dönemde ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler ele alınmış, ardından 2022 Merkezi Yönetim Bütçe gelir ve giderlerine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Daha sonra yükseköğretim bütçesi ele alınmış ve bu bağlamda devlet üniversitelerinin bütçe gelir ve giderleri analiz edilmiştir. Panelde son olarak 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinden dezavantajlı gruplara yönelik yapılan harcamalar değerlendirilmiştir. Panelde yer alan konular sırasıyla aşağıdaki gibi sıralanmıştır; 

  • 2022 Yılı Bütçesinin Makroekonomik Hedef ve Politikalar Bağlamında Değerlendirilmesi – Arş. Gör. Mehmet Emin KENANOĞLU
  • 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin Değerlendirilmesi – Arş. Gör. Semra TAŞ
  • 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinin Değerlendirilmesi – Arş. Gör. Kendal DENİZ
  • 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Yükseköğretim Kurumlarına Ne Vadediyor? – Arş. Gör.Dr. Rıdvan ENGİN
  • Dezavantajlı Grupların 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesindeki Yeri: Çocuklar, Kadınlar ve Engellilere Yönelik Bütçe Uygulaması – Arş. Gör. Yakup TAŞDEMİR