Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü

Kalite Elçileri Toplantısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvencesi Çalışmaları kapsamında 23.11.2021 tarihinde saat 15.30’da Maliye Bölümü kalite elçileri ile Maliye Seminer salonunda bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Maliye Bölümü Kalite Değerlendirme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Selçuk İPEK, Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sabri Sami TAN ve kalite elçileri katılım göstermiştir. Toplantıda Maliye Bölümünün eğitim-öğretim faaliyetlerini gözden geçirmek, programın kalitesinin iyileştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması konuları görüşülmüştür.