Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü

Bölüm Puanları

Yıl/Puan Türü

2018 (EA)

2019 (EA)

2020 (EA)

Maliye I. Öğretim

227,28273

245,13285

248,81383

Maliye II. Öğretim

208,56906

224,63012

229,73745