Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü

"Belediye İhalelerinin Rekabet Açısından Analizi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği" adlı panel gerçekleştirildi.

Biga İİBF Dekanlık Konferans Salonu'nda 16.11.2022 tarihinde Saat: 12.30'da başlayan "Belediye İhalelerinin Rekabet Açısından Analizi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği" adlı panele Doç.Dr. Erdal EROĞLU ve Arş.Gör. Kendal DENİZ konuşmacı olarak katılım göstermiştir. Panele Maliye bölümü öğrencilerinin yanı sıra Maliye bölüm başkanı Prof. Dr. Murat AYDIN, bölüm başkan yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Sabri Sami TAN ve Dr. Öğr. Üyesi Hilal GÖRKEM'in yanı sıra bölüm öğretim üyeleri ve elemanları hazır bulunmuştur. Panelde, belediye ihalelerinin rekabet açısından analizi İstanbul belediyesi özelinde analiz edilmiş olup ortaya çıkan sorunların giderilmesi adına bazı çözüm önerilerinde bulunulmuştur.