Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü

"Bütçe Saydamlığı ve Demokrasi İlişkisi: Seçili Ülkeler Örneği" paneli yapıldı.

"Bütçe Saydamlığı ve Demokrasi İlişkisi: Seçili Ülkeler Örneği" adlı panel Arş. Gör. Dr. Hikmet Dersim YILDIZ tarafından 4 Ocak 2023 tarihinde Dekanlık Konferans Salonu'nda yapılmıştır. Doç. Dr. Erdal EROĞLU'nun moderatörlüğünü yaptığı panele, Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat AYDIN ve Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sabri Sami TAN'ın yanı sıra bölüm öğretim elemanları ve öğrenciler katılım göstermiştir.