Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü

Gelecek Planlamasında Mesleklere İlişkin Bilgilendirme Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Sabri Sami TAN moderatörlüğünde yürütülen "Gelecek Planlamasında Mesleklere İlişkin Bilgilendirme Eğitimi" adlı kariyer etkinliği Arş. Gör. Kendal DENİZ tarafından 1 Kasım Saat 11.00'de Dekanlık Konferans Salonunda yapılmıştır. Toplantıya bölüm Maliye bölüm başkanı Prof. Dr. Murat AYDIN ve bölüm öğretim elemanları katılım sağlamıştır.