Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü

"Yaşlanan Nüfusun Servet Dağılımı Üzerindeki Etkisi" adlı panel gerçekleşti.

"Yaşlanan Nüfusun Servet Dağılımı Üzerindeki Etkisi" adlı panel, Arş. Gör. Dr. Mehmet Emin KENANOĞLU tarafından 21 Aralık 2022 tarihinde 12.30-13.30 saatleri arasında Biga İİBF Dekanlık Konferans Salonu'nda verilmiştir. Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat AYDIN ve bölüm hocalarının yanı sıra öğrencilerin de katılım sağladığı panelde, Maliye Bölüm Başkan Yarcımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sabri Sami TAN moderatör olarak görev almıştır.