Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü

Lisansüstü Eğitim Yatay Geçiş-Özel Öğrenci Kabulü